Kwiecień 26, 2016
Cosinus to największa i najlepiej rozwijająca się sieć bezpłatnych szkół dla dorosłych w Polsce obecna […]
Kwiecień 26, 2016
Fundacja Instytut Nowoczesnej Edukacji jest organem prowadzącym dla ośrodka doskonalenia nauczycieli, który zajmuje się organizacją […]
Kwiecień 25, 2016
Hotel Zalesie Mazury: Nasz hotel na Mazurach jest wyjątkowym miejscem, w którym panuje wspaniała, rodzinna […]
Kwiecień 21, 2016

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Partnerem III Festiwalu Rodziny

Podstawowym zadaniem Regionalnego Centrum jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a […]