Polska Akademia Aktywnego Rozwoju Partnerem 6 Festiwalu Rodziny
Czerwiec 3, 2019
Playmobil Partnerem 6 Festiwalu Rodziny
Czerwiec 3, 2019

COGITO PARTNEREM 6 FESTIWALU RODZINY

KUMPEL

Miesięcznik edukacyjny dla uczniów klas 0, 1, 2, 3 szkoły podstawowej (dla 6–10-latków)Na dobry start w podstawówce!Pomoże w szkole, nie pozwoli się nudzić!

• Pismo rozwija kompetencje kluczowe, uczy kreatywnego

myślenia, mądrego rozwiązywania problemów.

• Roczny „kurs” edukacyjny z „Kumplem” jest gwarancją

uzupełnienia szkolnej edukacji. Pismo realizuje cele

kształcenia zintegrowanego edukacji wczesnoszkolnej.

• Nie obejmuje podstaw nauki czytania i pisania. Dzieci nieczytające wciągają do lektury

rodziców lub starsze rodzeństwo. Znajdą też tu strony, które intuicyjnie „pokonają” same.

• Nie neguje tego, czego uczy szkoła, ale naprawia to, jak uczy. Polecają go nauczyciele,

wychowawcy, opiekunowie świetlic i bibliotekarze.

• Nie powiela podręczników. Zawiera autorskie materiały przekazujące lub sprawdzające

opanowanie treści programowych (wiedzę i umiejętności operowania tą wiedzą).

• Nie jest przedrukiem pism zagranicznych, mówi o polskich realiach przyjaznym,

literackim językiem.

• Proponuje mądrą rozrywkę, uczy przez zabawę, wspomaga rozwój czytelnika.

• Zawiera to, co dzieciaki lubią najbardziej: żarty, łamigłówki, komiks, grę planszową,

plakaty ze zwierzakami. Stawia na interaktywność.

• Wskazuje sposoby zagospodarowania wolnego czasu, rozwija pasje.

• Zawiera arkusz z zadaniami przygotowującymi do testu kompetencji po 3 klasie. Ważne

przygotowanie do sprawdzianu kończącego 3 klasę (zapewnia obycie z formą, trening,

eliminuje stres przed sprawdzianem).

• Własne – adresowane pokoleniowo pismo – wyrabia też i utrwala nawyk lektury, a to

gwarantuje skuteczniejsze pokonywanie kolejnych progów edukacyjnych. Młody czytelnik

otrzymuje pismo przygotowywane z myślą o nim, które jest przyjaznym i przyjemnym

uzupełnieniem szkolnej edukacji (w dodatku zwiększającym jego szanse w klasowej

i szkolnej rywalizacji).

„Victor Junior”

Dwutygodnik edukacyjny dla nastolatków w wieku10-13 lat (czyli dla uczniów 4, 5 i 6 klasy szkoły podstawowej) Magazyn o nastolatkach dla nastolatków!Inspirujemy, wspieramy, nas się świetnie czyta!

• Odwołuje się do przeżyć, emocji i zachowań nastolatków.

• Pokazuje przykłady z życia rówieśników, którzy mają

podobne problemy.

• Stawia na kształtowanie kompetencji miękkich.

• Rozszerza horyzonty czytelników o konkretną wiedzę, uwrażliwia na świat przyrody,

uświadamia, że współczesny świat ma problemy wynikające z działalności człowieka (np.

tematy z działu ekologicznego).

• Wspomaga i inspiruje nastolatków.

• Pomaga przygotować się do szkolnych referatów, zadań dodatkowych, czytelnik może

sprawdzić swoją wiedzę.

• Artykuły pokrywają się z podstawą programową, jaką czytelnik realizuje w szkole,

uzupełnia ją, ale nie wykracza poza poziom percepcji nastolatka w tym wieku.

„Victor”

Dwutygodnik edukacyjny skierowany do młodzieży w wieku 13–16 lat.

Ogarniesz szkołę, zrozumiesz swoje emocje i zdasz egzaminy

• Zawiera treści edukacyjne przydatne w szkole i w domu.

• Uzupełnia i utrwala wiedzę z zakresu przedmiotów

humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, języków

obcych.

• W każdym numerze w czasie trwania roku szkolnego

ukazują się przykładowe arkusze egzaminacyjne

z rozbudowanymi odpowiedziami (kurs przygotowujący do egzaminu

kończącego gimnazjum i szkołę podstawową).

• Treści publicystyczne związane są z tematyką młodzieżową, poruszają aktualne problemy

życiowe i szkolne nastolatków.

• Treści związane z prezentacją zawodów pomagają już na tym etapie edukacji zaplanować

karierę, przemyśleć wybór kolejnych etapów kształcenia.

• Poszerza horyzonty, pozwala orientować się we współczesnej kulturze i sztuce.

• Daje możliwość zaprezentowania własnej twórczości i osiągnięć młodzieży uzdolnionej

artystycznie, literacko, sportowo, pokazania swojego regionu, miejscowości.

• Wśród współpracowników: cenieni twórcy literatury młodzieżowej, znani specjaliści

z zakresu psychologii i pedagogiki szkolnej oraz doświadczeni nauczyciele.

„Cogito”

Miesięcznik społeczno-edukacyjny dla licealistów

i uczniów technikum.

Szkoła, matura, studia, życie. Znajdź pomysł na siebie.

• Pomaga zdać maturę, dostać się na studia i wejść w dorosłe

życie pewnym krokiem.

• Każdy numer to mnóstwo ciekawych artykułów, ważnych

informacji i rozrywki na najwyższym poziomie.

• Zawiera powtórki z polskiego, matematyki, biologii, geografii,

WOS-u, historii.

• Prezentuje opracowania wierszy i lektur szkolnych.

• Arkusze maturalne wraz z komentarzem to nieodłączny element każdego wydania.

• Informacje o kierunkach, uczelniach i różnych ścieżkach zawodowych są przydatnym

materiałem przy wyborze dalszego etapu nauki.

• Porady przed wyborem studiów poszerzają horyzonty czytelnika i są dla niego rzetelnym

wsparciem, źródłem informacji.

• Testy predyspozycji zawodowych pomagają w określeniu własnych predyspozycji

i ukierunkowaniu edukacyjnym.

• Ciekawa publicystyka i wsparcie psychologiczne dla młodego człowieka.

• Publikacje debiutów literackich i dziennikarskich uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Gospodyni„Gospodyni” to  jedyny społeczny magazyn dla kobiet mieszkających na terenach wiejskich. Pismo może pochwalić się już ponad 62-letnią tradycją na polskim rynku prasowym. Pierwsze wydanie ukazało się w 1957 roku. „Z tradycją w nowoczesność” to dziś główna dewiza twórców pisma.

Obecnie „Gospodyni” to czasopismo dla aktywnych i zapracowanych kobiet, które poszukują inspiracji. Dla kobiet nade wszystko przywiązanych do uniwersalnych wartości: rodziny, miłości, przyjaźni. Kobiet, które odważnie idą przez życie i potrafią dzielić sie swoim doświadczeniem. Czytelniczki „Gospodyni” niezwykle często angażują się w działalność społeczną np. w kołach gospodyń wiejskich.

„Gospodyni” jest magazynem obejmującym swoją tematyką szeroką paletę zagadnień dotyczących życia współczesnej mieszkanki wsi. W każdym numerze prezentujemy portrety kobiet. W wywiadach i reportażach przedstawiamy zjawiska społeczne i obyczaje. Radzimy jak dbać o zdrowie i urodę oraz jak uprawiać ogród. Całość uzupełnia szeroki dział kulinarny oparty w dużej mierze na przepisach Czytelniczek.

Facebook
Twitter
Instagram