Brain Gym Partnerem 5 Festiwalu Rodziny
Maj 8, 2018
5 Festiwal Rodziny już 27 maja na Stadionie Miejskim Legii Warszawa
Maj 11, 2018

Fundacja Legii Partnerem V Festiwalu Rodziny

Fundacja Legii w swojej obecnej formie działa oficjalnie od września 2015 roku, współpracując ze świetlicami środowiskowymi i socjoterapeutycznymi, stowarzyszeniami czy placówkami wsparcia dziennego w Warszawie.

Głównym celem Fundacji Legii jest tworzenie i wspieranie inicjatyw mających na celu polepszenie warunków rozwoju potrzebujących rodzin z całej Polski, między innymi w zakresie zdrowia, edukacji, kultury oraz oczywiście sportu.  Prowadzi stałą współpracę ze świetlicami i placówkami wsparcia dziennego, stowarzyszeniami i fundacjami, które zajmują się dziećmi i młodzieżą zagrożonymi wykluczeniem, tworząc i wspierając wspólne projekty. W ramach swoich stałych projektów organizuje m.in. Korki z Legią czyli bezpłatne zajęcia dla maturzystów, przygotowujących się do egzaminów z języka polskiego i matematyki na poziomie podstawowym, Lekcje z Legią czyli zajęcia, podczas których uczestnicy rozwijają umiejętności rozumowania matematycznego poprzez doświadczanie zastosowania matematyki na przykładzie stadionu oraz piłki nożnej, Szkołę Językową czyli bezpłatne zajęcia z języka angielskiego dla dzieci i młodzieży – podopiecznych praskich świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych, współorganizowane ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom.  Więcej o działaniach Fundacji Legii można przeczytać na www.gotowidopomocy.pl