Akademia Nauki partnerem IV Festiwalu Rodziny
Maj 18, 2017
Vacansoleil partnerem IV Festiwalu Rodziny
Maj 19, 2017

Niepubliczne Zielone Przedszkole w Folwarku partnerem IV Festiwalu Rodziny

Niepubliczne Zielone Przedszkole w Folwarku to miejsce wzorowane na modelu przedszkola skandynawskiego. Tutaj dzieci mają szansę na codzienny bardzo bliski kontakt z naturą. Nasza przestrzeń edukacyjna kreowana jest w niespotykanym otoczeniu: nowoczesnym budynku, ogromnym placu zabaw, ogrodzie, sadzie oraz zagrodach ze zwierzętami. W Zielonym Przedszkolu dzieci przeżyją swoje najpiękniejsze przygody, będą odkrywać, doświadczać i samodzielnie badać otaczający je świat, także z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Koncepcja placówki zakłada także aktywną współpracę zarówno z rodzicami, środowiskiem lokalnym, uniwersytetami, jak i partnerami z zagranicy.

Zielone Przedszkole tworzy warunki do:

  •  samodzielnego uczenia się,
  • odważnego myślenia,
  • odkrywania indywidualnych zdolności, pasji i zainteresowań,
  • budowania systemu wartości,
  • pracy w zespole,
  • podążania za własną ciekawością,
  • rozwijania wiary we własne możliwości,
  • życia w zgodzie z przyrodą,
  • wykorzystywania nowoczesnych technologii w twórczy sposób.
Facebook
Twitter
Instagram