O Festiwalu

Festiwal Rodziny www.festiwalrodziny.pl to projekt organizowany w formie różnorodnych aktywności rodzinnych, gdzie przez wspólną zabawę uczestnicy mogą doświadczyć jak ważne jest spędzanie czasu razem- rodzinnie.

Jaki cel nam przyświeca?

Budowanie pozytywnego wzorca: Rodziny – zdrowej, aktywnej i otwartej

Aktywizowanie Rodzin do aktywnego wspólnego spędzania wolnego czasu

Stworzenie medialnej mody na aktywne, rodzinne spędzanie czasu

Edukacja mieszkańców w obszarze spędzania rodzinnie czasu wolnego, wzmacniania więzi rodzicielskich, funkcji rodziny, odnajdowania i realizowania wspólnych pasji

Pokazanie optymistycznego oblicza Warszawiaków – ludzi rodzinnych i otwartych na wspólne działanie

POSTAW NA RODZINĘ, PRZYJDŹ NA FESTIWAL RODZINY!!!

Naszą misją jest edukacja Rodzin, jak aktywnie, bez wielkich nakładów finansowych oraz przy małych modyfikacjach w stylu życia scalić rodzinę, dać dzieciom więcej poczucia bezpieczeństwa i wzmocnić w nich poczucie własnej wartości. Projekt Festiwal Rodziny ma na celu zaktywizować rodziny, pokazać, jak ważnym jest spędzanie wspólnie wolnego czasu i jak niewiele wymaga to dodatkowego wysiłku. Nie przypadkowo na organizację wybierane są miejsca, chcemy, aby impreza miała charakter konkursu / Rodzinnej Olimpiady. Uczestnicy, którzy biorą w niej aktywnie udział zbierają punkty. Punkty zamieniają na los. A Każdy los WYGRYWA. Dzięki naszym wszystkim Partnerom udaje nam się zbierać fantastyczne nagrody, które z przyjemnością rozdajemy zwycięzcomJ