Przelew bankowy:Każda wpłata będzie wyrazem identyfikacji z celami, które przyświecają naszej Fundacji.
Większe wpłaty umożliwią Fundacji bardziej skuteczną i szybszą realizację tych celów, które Fundacja uważa za najważniejsze.
1. Wpłać pieniądze na nasze konto:

Fundacja A.R.T.
Ul. Dalanowska 48 lok. 61
03-566 Warszawa

Nr rachunku bankowego: 93 1950 0001 2006 0427 2368 0002

2. W tytule napisz:

Wpłata na działalność statutową fundacji

Taki tytuł jest jednym z elementów umożliwiających odliczenie darowizny od podatku.

3. Zachowaj potwierdzenie wpłaty darowizny na działalność statutową Fundacji i dołącz je do Twojego PIT’u.
4. Darowiznę dla naszej Fundacji i jej podopiecznych będziesz mógł odliczyć w rozliczeniu podatkowym na następujących zasadach:

  • osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej mogą sobie odliczyć darowiznę na naszą Fundację w wysokości nieprzekraczającej 6% dochodu, od dochodu przed opodatkowaniem w rozliczeniu rocznym.
  • osoby fizyczne prowadzące działalność tak samo jak wyżej, ale muszą się rozliczać na zasadach ogólnych.
  • osoby prawne (spółki, firmy itp.) mogą sobie odliczyć darowiznę na naszą Fundację do wysokości 10% dochodu.